Szlaki rowerowe


Lubelskie jest wymarzona krainą dla rowerowych wycieczek. Ich amatorzy mają do dyspozycji ponad 1000 km znakowanych tras o znaczeniu regionalnym, z którymi łączy sie wiele szlaków lokalnych.
Korzystając ze szlaków i ścieżek rowerowych można poznać różne zakątki regionu, jak Lasy Janowskie i Puszczę Solską, Lasy Kozłowieckie czy...
Zobacz więcej informacji »

Szlaki kajakowe


Bug jest jedyną tak dużą i jeszcze nieuregulowaną przez człowieka rzeką w Europie. W granicach naszego kraju jej długość wynosi aż 587 kilometrów. Jest rzeką o dość wartkim nurcie. Płynie krętą doliną o miejscami wąskim dnie i wysokich zboczach z licznymi tarasami zalewowymi. Jej szerokość wynosi od 1,5 do 5 km.
Bug doskonale nadaje...
Zobacz więcej informacji »

Poleski Szlak Konny


Poleski Szlak Konny to profesjonalna trasa konna opracowana przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin przy współpracy z Ośrodkiem Jeździecko-hodowlanym „Żurawiejka" z Bukowy Małej. Cały szlak ma 280 km i jest to pierwszy szlak konny na Lubelszczyźnie i jeden z najdłuższych szlaków w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje obszar ok. 1270 km². Prowadzi przez Polesie...
Zobacz więcej informacji »

Pomniki przyrody


Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych...
Zobacz więcej informacji »

Rezerwaty przyrody


Region Lubelski to zróżnicowana przyrodniczo i geograficznie kraina, położona między Wisłą a Bugiem. Duże obszary puszcz i jezior, a także bioróżnorodność terenów leśnych wraz z niepowtarzalnymi elementami krajobrazowymi, coraz częściej przyciągają turystów.

Zobacz więcej informacji »

Parki Krajobrazowe


Park krajobrazowy  to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Wokół parku krajobrazowego może być utworzona strefa ochronna - otulina, która zabezpiecza park przed szkodliwym...

Zobacz więcej informacji »

Parki Narodowe


Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda...
Zobacz więcej informacji »

Folklor i folk


Festiwale, festiwale…

Jeżeli ktoś chciałby poznać fenomen polskiej kultury ludowej, powinien zaplanować weekendowy wyjazd Ne Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Impreza, zaliczana do największych folkowych imprez świata, skupia corocznie około tysiąca artystów (!), którzy prezentują...

Zobacz więcej informacji »

Podróże w czasie (przeszłym)


Muzeum Wsi Lubelskiej

W sentymentalną podróż po Lubelszczyźnie sprzed wieku zaprasza Muzeum Wsi Lubelskiej. Zlokalizowane w północnej dzielnicy Lublina Sławinek, w sąsiedztwie dawnego uzdrowiska, a obecnie Ogrodu Botanicznego, zachwyca pagórkowatym krajobrazem, w którym zwracają uwagę liczne obiekty: wiatrak,...

Zobacz więcej informacji »

Historie miejsc


Grody nad Chodelką

Dolina Chodelki to najstarsze osadnicze miejsca lubelskiego Powiśla, z wczesnosłowiańskimi grodami, datowanymi na VIII-X wiek. Budowane przez Lędzian, a przejęte przez mocniejszych Polan, zachowały się w formie ziemnych nasypów, otoczonych wałami. Wszystkie grody, odległe zaledwie o 10-20 km od Kazimierza...

Zobacz więcej informacji »
Youtube