Dołącz do LROT

Zgodnie ze Statutem LROT członkiem stowarzyszenia mogą być „osoby fizyczne i prawne, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, stowarzyszenia turystyczne, związki stowarzyszeń działające w tej dziedzinie”. 
 
Co możesz zyskać będąc członkiem LROT ?

Najważniejsze korzyści płynące ze współpracy:
nawiązanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki w województwie lubelskim
możliwość korzystania z marki LROT
udział w targach, wystawach i innych imprezach turystycznych na stoiskach LROT
udział w tworzeniu strategii rozwoju turystyki województwa lubelskiego
bezpłatna promocja oferty w serwisie www.lrot.pl
promocja w wydawnictwach i materiałach promocyjnych
uczestnictwo w organizowanych szkoleniach i konferencjach
dostęp do informacji dotyczących pozyskiwania funduszy na działania w zakresie turystyki
 
Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej prosimy o wypełnienie formularza (znajdującego się poniżej), przesłanie do Biura LROT wypełnionej deklaracji członkowskiej wraz z wymaganymi załącznikami. 
Podjęcie decyzji o przyjęciu w poczet członków LROT nowych podmiotów odbywa się podczas Zebrania Zarządu LROT.

Składki członkowskie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2016 r. 

1) Samorządy gminne i powiaty grodzkie z wyłączeniem Miasta Lublin:

- do 10 000 mieszkańców      

- od 10 000 do 20 000 mieszkańców  

- od 20 000 do 100 000 mieszkańców  

-  powyżej 100 000 mieszkańców   

 

2 000,00 zł

3 000,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

2) Samorządy powiatowe z wyłączeniem powiatów grodzkich 

3 000,00 zł

3) Samorząd Województwa Lubelskiego   

620 000,00 zł

4) Miasto Lublin

315 000,00 zł

5) Przedsiębiorcy:

- prowadzący działalność wyłącznie z członkami rodziny (niezatrudniający osób obcych)   

- zatrudniający do 5 pracowników    

- zatrudniający od 6 do 10 pracowników   

- zatrudniający ponad 10 pracowników   

 

300,00 zł

400,00 zł 

600,00 zł

1 000,00 zł

6) Stowarzyszenia, Lokalne Organizacje Turystyczne, Uczelnie Wyższe     

500,00 zł

DO POBRANIA
Więcej informacji udziela Biuro LROT:
Tel. 81 532 14 48
e-mail: info@lrot.pl
 
Kategoria *
Nazwa *
Opis *
Miasto *
Adres *
Telefon *
Fax
E-mail
WWW
Uwagi
Akceptuje regulamin LROT
Youtube