Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem powołanym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
 
LROT jest jedną z 16 regionalnych organizacji turystycznych działających w Polsce. Jest stowarzyszeniem utworzonym w celu promowania w kraju i zagranicą, atrakcji turystycznych województwa lubelskiego. Została zarejestrowana w maju 2004 roku. Utworzenie LROT w województwie lubelskim zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Regionalną Izbą Turystyki RIG i Porozumieniem Jednostek Turystycznych w Lublinie.
 
Władzami organizacji są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. LROT zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym w maju 2014 roku.
 
LROT swoją siłę czerpie ze współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i branży turystycznej oraz profesjonalnego podejścia do turystyki. Misją Stowarzyszenia jest kreowanie wizerunku województwa lubelskiego jako regionu atrajcyjnego turystycznie.
 
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna to:
- ponad 80 zrzeszonych podmiotów z regionu
- ponad 300 zrealizowanych wspólnie z partnerami wydarzeń
- wielowarstwowa i skuteczna promocja turystyki regionalnej
 
LROT działa jako stowarzyszenie non-profit. Działalność organizacji finansowana jest ze składek członkowskich oraz prowadzonej działalności gospodarczej. LROT aktywnie zabiega także o środki z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Youtube