RoztoczeRegion Lubelski położony jest w środkowo-wschodniej Polsce, przy granicy państwowej z Białorusią i Ukrainą w sąsiedztwie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Obejmuje obszar o powierzchni 25 155 km² w międzyrzeczu Wisły i Bugu. Największe miasta regionu to Lublin, Zamość, Chełm i Biała Podlaska. Stolicą województwa jest Lublin.
 
Do regionu lubelskiego najłatwiej dostać się drogą lądową. Najbliższe lotniska znajdują się w Warszawie, Rzeszowie i w Krakowie, a lotnisko regionalne w Świdniku k. Lublina jest w trakcie budowy. Region jest skomunikowany z resztą kraju siecią połączeń kolejowych i transportem drogowym. Pociągiem dotrzeć można do wszystkich większych miast Polski oraz bezpośrednim połączeniem do Berlina i Kijowa. Chcąc wybrać się za wschodnią granicę Unii Europejskiej skorzystać można z samochodowych przejść granicznych w Sławatyczach, Dorohusku, Zosinie i w Hrebennem.
 
Kaplica Trójcy Św. w LublinieRegion lubelski urzeka bogactwem tradycji i dziedzictwa kulturowego. Jest krainą od stuleci pozostającą na styku kultur Zachodu i Wschodu oraz przenikania się wpływów  wieloreligijnej i wielonarodowej historii. Stolica regionu – Lublin jest miastem o blisko 700 letniej historii, z dobrze zachowaną architekturą starego miasta, bogactwem tradycji jagiellońskich i wielokulturowym dziedzictwem, którego przykładem jest gotycka Kaplica Trójcy Świętej zdobiona unikalnymi, ruskobizantyńskimi malowidłami. Chlubą regionu są także unikalne w skali Europy kredowe podziemia w Chełmie, jedyne w swoim rodzaju muzeum wnętrz pałacowych w Kozłówce, historyczny Kazimierz Dolny i perła renesansu - Zamość
 
Kompozycja wielu miast i miasteczek nawiązuje do tradycji renesansu lubelskiego, na czele z wpisanym na listę UNESCO zabytkowym układem urbanistycznym Zamościa. Urokliwe miasteczka, jak Kazimierz Dolny nad Wisłą, przyciągają pięknymi kamieniczkami i bogatym życiem artystycznym. Tradycje dworskie reprezentują rozsiane po całym regionie pałace i dwory polskiej arystokracji. Warto odwiedzić rezydencje Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, Sapiehów w Kocku, czy Czartoryskich w Puławach. Zasługą rodu Zamoyskich jest z kolei pałac w Kozłówce, gdzie dziś mieści się znane muzeum i galeria sztuki socrealizmu. Pejzaż historyczny tworzą także obiekty architektury obronnej. Mroczne karty historii Europy dokumentują miejsca pamięci holokaustu na Majdanku, w Bełżcu i w Sobiborze, a ślady walk i zmagań wciąż widać pośród murów obronnych zamków, twierdz i fortyfikacji. 
 
Kazimierz Dolny nad WisłąNaturalnym bogactwem regionu jest tu czysta i nieskażona przyroda, pozwalająca docenić uroki życia i rozkoszować się niepowtarzalnymi smakami pogranicza. Północną część województwa zajmują równinne tereny Niziny Południowo-Podlaskiej oraz Polesia Lubelskiego, natomiast południowe obszary regionu to tereny Wyżyny Lubelskiej, Wołyńskiej i Roztocza. Trzecią część województwa stanowią tereny chronione obejmujące 2 parki narodowe - Poleski i Roztoczański, 17 parków krajobrazowych, 83 rezerwaty przyrody i 17 obszarów chronionego krajobrazu. Sielski krajobraz tworzy wieś lubelska, gdzie do dziś kultywuje się lokalne tradycje i obrzędy. Organizowanych jest wiele festynów, jarmarków i imprez, podczas których zapoznać się można z rękodziełem i twórczością ludową oraz skosztować wspaniałych wyrobów kuchni regionalnej.
 
Przez najciekawsze zakątki Regionu Lubelskiego prowadzi wiele znakowanych szlaków pieszych (łącznie ponad 3 tys. km) i rowerowych (800 km). Region można zwiedzać także w bardziej nietypowy sposób, wybierając spływ kajakowy, albo spacer ścieżkami przyrodniczymi, prowadzącymi często przez tereny chronione. 
Youtube