Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lublin
Typ obiektu: Ośrodki akademickie
Miejscowość: 25–950 Lublin
Adres: ul. Akademicka 13
telefon: 81 445 66 22, 81 445 60 61
Fax: 81 533 35 49
e-mail: agroturystyka@ar.lublin.pl
www: www.ar.lublin.pl
.
Youtube