Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Lublin
Typ obiektu: Ośrodki akademickie
Miejscowość: 20–718 Lublin
Adres: Al. Kraśnicka 2 cd
telefon: 81 537 55 10 wew. 149
e-mail: andrzej.swieca@umcs.pl
www: www.umcs.lublin.pl
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
Youtube