Głównym celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych produktów turystycznych Regionu Lubelskiego, ich promocja, a także wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki regionalnej. Produkty mogły być zgłaszane w pięciu kategoriach: wydarzenie, impreza, obiekt, obszar, szlak.

W tym roku Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna po raz siódmy zorganizowała regionalny etap konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2014”- Certyfikat POT”

Spośród zgłoszonych 21 produktów Kapituła podczas tajnego głosowania przyznała 4 wyróżnienia oraz dokonała wyboru 3 najlepszych w 2014 roku produktów turystycznych województwa lubelskiego. 

Tegoroczna Kapituła obradowała w składzie:

Piotr Franaszek – Prezes LROT, Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki

Dorota Lachowska – Dyrektor LROT

Iwona Haponiuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin

Małgorzata Rafał – kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej

Andrzej Szwabe – Prezes Radia Lublin

Krzysztof Wiejak – Radaktor Naczelny Dziennika Wschodniego

Robert Mazur  - właściciel BP WATRA-TRAVEL

Krystyna Radzik – właściciel BP ANAS

Andrzej Bartoszek – właściciel BP AGAT

Przy ocenie produktów brane były pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność produktów turystycznych, ich oddziaływanie na zjawisko sezonowości, dostępność, różnorodność, wpływ oferty turystycznej na dynamikę ruchu turystycznego. Oceniano również zgodność ze Strategią Marketingową Polski oraz regionalnymi programami rozwoju produktów turystycznych. Pod uwagę brane były plany rozwoju produktów i wpływ na rozwój ekonomiczny obszaru, na którym występuje

I Miejsce w Konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego’2014” otrzymał obszar Poleski Park Narodowy – sieć ścieżek i szlaków edukacyjnych

Organizator – Poleski Park Narodowy, zgłaszający Urząd Gminy Urszulin – Wójt Tomasz Antoniuk

POLESKI PARK OTRZYMAŁ RÓWNIEŻ PEREŁKĘ LUBELSZCZYZNY

Główną ideą Poleskiego Parku Narodowego jest ochrona przyrody oraz edukacja poprzez naukę i obcowanie z przyrodą. Park zaprasza do dwóch ośrodków edukacyjnych w Urszulinie i Starym Załuczu. Wyznaczono sieć szlaków turystycznych (72 km) pieszych, rowerowych i konnych. Przygotowano 7 ścieżek przyrodniczych (42 km) wyposażonych w pełną infrastrukturę turystyczną (zadaszenia turystyczne, wieże widokowe, tablice edukacyjne, tablice informacyjne, drogowskazy, pomost na jeziorze, podesty widokowe, kładki na obszarach podmokłych). W sumie na terenie PPN znajduje się 19 zadaszeń, 5 pól namiotowych, 10 wyznaczonych miejsc do palenia ognisk, ok. 10 km kładek na bagnach, 6 wież widokowych oraz pływający pomost na jeziorze.

WIĘCEJ INFO: POLESKIPN.PL

 

II miejsce otrzymuje Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Organizator – Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Muzeum Wsi Lubelskiej zajmuje bardzo malownicze, pagórkowate tereny w dzielnicy Sławinek, w dolinie rzeki Czechówki. Na 25 ha zorganizowano sektory starej zabudowy, odpowiadające krainom geograficznym i kulturowym Lubelszczyzny: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Nadbuże, Powiśle i Podlasie. Są też sektory: dworski – z barokowym dworem z XVIII w. z Żyrzyna oraz miasteczkowy – z drewnianym kościółkiem z XVII w. z podlubelskiego Matczyna. Od października 2013 roku turyści mogą oglądać wnętrza i ekspozycje pierwszych budynków w Miasteczku Prowincjonalnym Europy Środkowej. To miejsce jest dla wszystkich, którzy chcą poczuć atmosferę codziennego życia polskiego miasteczka lat  20. i 30. XX wieku.

Lubelski skansen latem i jesienią zaprasza na różnorodne pokazy prac polowych i gospodarskich, spotkania z ginącymi zawodami, plenerowe imprezy (odpusty, dożynki, jarmarki).

WIĘCEJ INFO: SKANSEN.LUBLIN.PL

 

Trzecie miejsce WAKACYJNA AKADEMIA PILOTA W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Organizator – ALMATUR LUBLIN

Uczestnicy Akademii poznają tajniki pracy pilota oraz naziemnych służ powietrznych. Biorą również udział w lekcjach historii i patriotyzmu, związanych z polskimi siłami powietrznymi. Na nowoczesnych, specjalistycznych symulatorach (PZL 130 Orlik,TS-11 Iskra, F-16, symulator katapultowania, skoków spadochronowych) uczestnicy zgłębiają podstawy pilotażu, procedury startu i lądowania, poznają pracę kontrolera ruchu lotniczego, uczą się alfabetu i frazeologii lotniczej, ćwiczą na przyrządach specjalistycznych, przechodzą szkolenie pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego, biorą udział w szkole przetrwania, zajęciach rekreacyjnych. Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

WIĘCEJ INFO: ALMATURONLINE.PL

 

 

1. Wyróżnienie w kategorii „Szlak” Kapituła konkursu postanowiła przyznać: Szlak kajakowy „Pradoliną Wieprza”

Organizator: Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień

Szlak kajakowy prowadzi wzdłuż rzeki Wieprz od m. Rokitno do Dęblina, na odcinku ponad 120 km. Obszar ten charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi (m.in. Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” oraz Natura 2000 – „Dolny Wieprz”) oraz niezwykle bogatym dziedzictwem kulturowym (zabytki architektury sakralnej, pałace, dworki w Lubartowie, Kocku, Baranowie, Kośminie i Dęblinie). Szlak jest oznakowany na całej trasie znakami informacyjnymi z nazwami miejscowości, miejscami wodowania i dobijania kajaków, miejscami odpoczynku oraz kilometrażu rzeki. Na szlaku spotkać można również znaki ostrzegawcze oraz tablice z mapą ze szlakiem kajakowym i najbliższymi okolicami. Szlak dedykowany turystom indywidualnym i grupowym, rodzinom oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

2.  Wyróżnienie otrzymuje „Szlak Renesansu Lubelskiego”

Organizatorzy: Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Szlak Renesansu Lubelskiego został stworzony przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną w celu promocji unikalnego dziedzictwa architektury Regionu Lubelskiego. Szlak wyznaczony został na terenie 6 powiatów. Znajduje się na nim około 40 zabytkowych obiektów, głównie sakralnych, posiadających wyraźne cechy charakterystyczne dla Renesansu Lubelskiego. Szlak oznakowany został za pomocą 200 znaków drogowych oraz tablic informacyjnych umieszczonych przy samych obiektach. W najbliższym czasie nastąpi pełne oznakowanie turystyczne szlaku i stworzenie nowych pętli trasy samochodowej, obejmującej nieoznakowanych dotąd zabytkowych obiektów na południu i północy województwa. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna wydała mapę Szlaku, stworzyła stronę internetową.

3. Wyróżnienie otrzymuje  Ekomuzeum Lubelszczyzny - Żywa Tradycja

Organizator: Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” z Opola Lubelskiego

Ekomuzeum Lubelszczyzny tworzy 31 obiektów rozproszonych w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego, oferujących różnorodne warsztaty z zakresu pszczelarstwa, kowalstwa, tkactwa, młynarstwa, flisactwa, papiernictwa, garncarstwa. W ramach pakietu oferowane jest zakwaterowanie w ramach bazy noclegowej i gastronomicznej. Oferta turystyczna adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tradycje lubelskiej wsi - zarówno grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. Obiekty ucharakteryzowane są na typowo wiejskie. Każdy z 31 obiektów oferuje dodatkowe atrakcje (zwiedzanie pałacu, jazda konna, kajaki, rowery, strzelanie z łuku itp.). 

4. Wyróżnienie otrzymuje Pensjonat „Uroczysko Zaborek”

Organizator – Pensjonat Uroczysko Zaborek

Pensjonat ma charakter zabudowy skansenowej. W skład pensjonatu wchodzą:

- „Stara Plebania” z 1880 z salonem, jadalnią i pokojami gościnnymi, urządzonymi w starodawnym charakterze.

- „Bielony Dworek” z 1844 roku z dwoma dużymi salami biesiadnymi oraz 10 pokojami

- „Wiatrak Koźlak” z 1923 roku z 9 miejscami noclegowymi i salą biesiadną z wyeksponowanym mechanizmem.

-„Dworek Zaściankowy” z 1862 roku - malowniczo usytuowany na skraju lasu.

- „Kościółek” drewniany (wcześniej cerkiew unicka) z 1810 r - obecnie sala wystawowa i szkoleniowa.

Pensjonat to także 70 ha ziemi o urozmaiconym krajobrazie, boiska sportowe, zagospodarowane miejsca do wypoczynku i aktywnego ruchu, plac zabaw dla dzieci.

W roku 2014 Kapituła konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2014” rekomendowała do etapu ogólnopolskiego trzy produkty. Perła Regionu Lubelskiego 2014” zostało MIASTO i GMINA….JÓZEFÓW!

„RENESANS LUBELSKI W OBIEKTYWIE” to konkurs zorganizowany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną w celu upowszechnienia wiedzy o obiektach znajdujących się na Szlaku Renesansu Lubelskiego.

Obiekty Renesansu Lubelskiego są unikalne w skali dziedzictwa architektonicznego Polski i stanowią wyróżnik i element wizerunkowy dla turystyki kulturowej w województwie lubelskim.

Konkurs Fotograficzny trwał od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku. Wpłynęło 21 zgłoszeń konkursowych. Kapituła Konkursu wybrała 3 zwycięskie prace oraz postanowiła przyznać jedno wyróżnienie.

Wyróżnienie za zdjęcie „Kościół pw. Św Anny” otrzymuje Pani Joanna Galant.

Nagrodę i dyplom za zajęcie trzeciego miejsca otrzymuje Pani Agnieszka Rybicka za pracę „Kazimierz Dolny”.

Drugie miejsce w konkursie zdobyła Pani Ewa Brodziak za pracę zatytułowaną „Kazimierska Fara”.

Laureatem konkursu została Pani Dorota Kusztykiewicz za pracę „Potęga Skupienia w bieli i ecru”.

Nagrodzone prace można oglądać na stronie www.renesanslubelski.pl

 

Nałęczowski Szlak Literacki
Bulwar spacerowo - rowerowy wzdłuż doliny rzeki Uherki w Chełmie
Bursztynowy Szlak Greenways - Kraina Rowerowa na Lubelszczyźnie
Szlak Rowerowy im. Józefa Ignacego Kraszewskiego z Białej Podlaskiej do Romanowa
Szlak kajakowy - "Pradoliną Wieprza"
Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów "Chmielaki Krasnostawskie"
Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej "Open City / Otwarte Miasto"
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY
XVII Jarmark Holeński Hola 2013
Festiwal Filmu i Sztuki "DWA BRZEGI"
Rekreacyjny Rajd Rowerowy
Wielka Roztoczańska Majówka
W kajaku i na dwóch kółkach w dolinie środkowego Wieprza
Aktywne Roztocze - atrakcje na każdy dzień tygodnia
Akademia Lesslandia
Zielone szkoły w Janowie Lubelskim
Józefów Park - Rozwój Produktów Turystyki Aktywnej
Piwnica pod Fortuną
Dwór Sanna
Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliska
Muzeum Pomocy Drogowej Holowania i Ratownictwa Drogowego
Ośrodek Wczasowy ROZTOCZANKA
Weekendowa Galeria Sztuki 4D
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Youtube